Imprint

Verantwoordelijk voor de gehele inhoud


Germanwings GmbH
Germanwings-Str. 2
51147 Köln
Germany

URL: http://www.germanwings.com/

Contactformulier »

Tel.:  0900 0401212
Dit nummer kost 0,40 € per minuut. Het mobiele tarief kan hoger zijn.

Fax: +49 (0) 2203 1027-300

Bedrijfszetel:

Germanwings-Str. 1
51147 Köln
HRB 66022 / Handelsregister Köln
USt-ID-Nr.: DE 812060197

Bedrijfsleiding:

Thomas Winkelmann (woordvoerder)
Dr. Axel Schmidt
Oliver Wagner 

Voorzitter van de Raad van Toezicht:

Carsten SpohrImplementering

Online Development Germanwings
IT Department Germanwings

Concept, realisering en design internet
denkwerk GmbH
Vogelsanger Straße 66
50823 Köln
Duitsland

Bevoegde toezichtsautoriteit

Luftfahrt-Bundesamt
Hermann-Blenk-Straße 26
38108 Braunschweig
DuitslandArbitrage-instantie

Als u een geschil hebt ivm uw vlucht en u hebt uw reis als privépersoon gemaakt, dan hebt u het recht om u te wenden tot de, de SÖP,Duitse geschillencommissie voor het openbaar personenvervoer (SÖP, registered association):

Fasanenstraße 81
10623 Berlin
Telefoon: +49 (0)30 6449933-0 (maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur)
Fax: 030 6449933-10
E-mail: kontakt@soep-online.de
http://www.soep-online.de
Online-klachtenformulier

U kunt hier terecht voor gevallen ivm:

• een niet of te laat geleverde vervoersdienst, of annullering van vluchten;
• vernietiging, beschadiging, verlies of laattijdig vervoer van reisbagage, of
• verzuim bij het vervoer van gehandicapten en beperkt mobiele passagiers

indien,

• u zich reeds tot Germanwings hebt gewend en binnen twee maanden geen antwoord hebt ontvangen of
• u niet akkoord gaat met de manier waarop Germanwings uw zaak behandelt of gevolg geeft aan uw eisen.
• uw financiële eis minstens 10 € en ten hoogste 5,000 €.
• uw zaak niet reeds in behandeling is bij een nationale toezichtsinstantie, b.v. het Luftfahrtbundesamt, of niet reeds bij een gerechtelijke instantie aanhangig is of is geweest, of minnelijk is geschikt.
• u uw reis voor persoonlijke doeleinden hebt gemaakt.

Volledigheidshalve verwijzen we tot slot naar het reglement van de Duitse geschillencommissie voor het openbaar personenvervoer.