Gegevensbescherming


Mocht u vragen, wensen of opmerkingen hebben in verband met gegevensbescherming, kunt u zich via e-mail richten tot onze medewerker voor gegevensbescherming: datenschutz@germanwings.com.

Gegevensbeschermingsverklaring

Voor Germanwings is bescherming van de privésfeer en persoonsgegevens van het grootste belang. Met name als het gaat om het gebruik van onze website www.germanwings.com gaan we hier met grote zorg mee om. We verwerken de persoonsgegevens die u opgeeft op de website volgens de voorschriften van de Duitse wetgeving en meer bepaald overeenkomstig de bepalingen van de Duitse wet inzake gegevensbescherming, (Bundesdatenschutzgesetz), de Duitse wet inzake internetmedia (Telemediengesetz) en overige wetgeving op het vlak van gegevensbescherming. Kortom, Germanwings respecteert uw privésfeer.
Teneinde uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallig of opzettelijk gebruik, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, hebben we een aantal technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, die we aan de hand van de technische ontwikkelingen voortdurend verbeteren.

Het doorspelen van persoonsgegevens aan derden

Germanwings verkoopt noch verhuurt de persoonsgegevens van haar klanten en sollicitanten aan derden. We geven uw persoonsgegevens en de betaal- en boekingsinformatie alleen aan de instantie die de gebruikte krediet- of bankkaart heeft afgegeven. Germanwings behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens door te geven aan betrouwbare derden die voor ons diensten leveren. Zo bieden we bv. aan om de gegevens uit onze boekingsformulieren door te sturen naar de boekingsformulieren van onze partners, zodat de klanten van Germanwings snel en eenvoudig hotels kunnen huren, huurauto's kunnen reserveren of een reisverzekering kunnen afsluiten. We tonen u vooraf een bericht in verband met de overdracht van gegevens, wat u moet bevestigen.

Het doorgeven van persoonsgegevens aan overheidsinstanties gebeurt uitsluitend volgens de geldende rechtsvoorschriften. Al onze medewerkers en leveranciers/partners hebben een geheimhoudingsplicht, ook uit hoofde van § 5 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming.
Alle luchtvaartmaatschappijen zijn wettelijk gehouden om aan de douane- en grensautoriteiten van Engeland de vlucht- en reserveringsgegevens van elke passagier voor te leggen. Deze gegevens mogen uitsluitend om veiligheidsredenen worden gebruikt.

Persoonsgebonden gegevens

Om de boeking van uw vlucht te kunnen verwerken, hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig.
Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver automatisch het IP-adres van uw internet service provider op, evenals de website waarvandaan u ons bezoekt, de pagina's die u bij ons bezoekt en de datum en tijdsduur van het bezoek. Germanwings maakt gebruik van  cookies om voorkeuren van de bezoeker te kunnen bijhouden en op basis daarvan de website te verbeteren.

Als u voor het eerst een vlucht boekt bij Germanwings, dient u uw naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres te geven en kiest u vervolgens een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij een volgende online boeking zijn deze gegevens dan al voorhanden, zodat ze niet opnieuw hoeven te worden opgegeven. Daarnaast vragen we bij elke boeking uw betaalgegevens, zoals bank, rekeningnummer of kredietkaartnummer. Uw vlucht wordt vervolgens geboekt via een met SSL (Secure Socket Layer) gecodeerde verbinding, om een veilige gegevensoverdracht tussen uw webbrowser en ons boekingssysteem mogelijk te maken.

Bovendien worden persoonsgegevens alleen dan opgeslagen, wanneer u ons deze vrijwillig verstrekt, bv. voor registratie, een enquête, een prijsvraag of door het afsluiten van een overeenkomst (bv. een vlucht).

Gegevens over vluchten, passagiers, extra diensten, contact en betaling blijven ook na het afsluiten van de overeenkomst opgeslagen en kunt u steeds opvragen in uw profiel, onder „My Germanwings“.
Om uw online sollicitatie te kunnen verwerken, hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig. Als u voor het eerst bij Germanwings solliciteert, dient u op de carrière-afdeling van onze site informatie als naam, adres, postcode, telefoonnummer en email-adres op te geven. U krijgt vervolgens van Germanwings een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u op elk moment toegang krijgt tot alle informatie op onze carrière-site. Teneinde uw gegevens te beschermen moet u uw wachtwoord na de eerste login wijzigen.

Informatierecht

U hebt het recht om op aanvraag en vrij van betaling informatie te verkrijgen over de gegevens die over u zijn opgeslagen. Ook hebt u recht op rectificatie, schrapping of blokkering van onjuiste gegevens. Gegevens voor boekhoudkundige en betaaltechnische doeleinden kunnen niet worden gewist.

Het gebruik van cookies

We gebruiken "cookies" (gegevens met configuratie-informatie) en houden ons hierbij aan de richtlijnen van de Duitse vereniging voor informatie inzake de verspreiding van reclamemiddelen (IVW). Cookies helpen het gebruikerscomfort van de site te verhogen, door bv. uw log-in-gegevens op te slaan, zodat u zich niet steeds opnieuw moet registreren wanneer u onze website bezoekt. Overigens kunt u onze site ook zonder cookies gebruiken. De meeste browsers zijn echter zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt het opslaan van cookies evenwel uitschakelen of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verstuurd. Gegevens die in cookies zijn opgenomen kunnen met uw toestemming aan adverterende partners worden doorgegeven.

Tracking van de website

We gebruiken tracking-software op basis van cookies, om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze site bij te houden. Met deze software kunnen we echter geen persoonslijke informatie bijhouden waarmee de gebruiker zou kunnen worden geïdentificeerd. Germanwings kan aan betrouwbare derden statistieken over het gedrag van de klanten op de site ter beschikking stellen. Deze statistieken bevatten echter evenmin persoonlijke informatie waarmee de gebruiker zou kunnen worden geïdentificeerd.

Uw toelating

Door gebruik te maken van de website van Germanwings, gaat u ermee akkoord dat Germanwings informatie bijhoudt en op bovenvermelde manier gebruikt. De razendsnelle ontwikkeling van internet maakt aanpassingen in ons privacy-beleid nu en dan noodzakelijk. U wordt hier op de hoogte gehouden van vernieuwingen.
Mocht u vragen, wensen of opmerkingen hebben in verband met gegevensbescherming, kunt u zich via e-mail richten tot onze medewerker voor gegevensbescherming: datenschutz@germanwings.com

 

Newsletter

Als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief van Germanwings, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van nieuwtjes en actuele aanbiedingen. U kunt u op elk gewenst moment weer uitschrijven door op de desbetreffende link in de nieuwsbrief te klikken. Voor het meten van de respons gebruiken we gangbare meetprocedures, waarbij de
"klik en open"-informatie wordt bijgehouden via hotspots. De verkregen gegevens zijn anoniem en gegroepeerd.

Links naar andere sites

Onze site bevat links naar andere websites. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is niet van toepassing op andere aanbieders. We kunnen het al dan niet naleven van de bepalingen door deze bedrijven namelijk niet beïnvloeden.